Vzdělávání

 • jednání s lidmi
 • zvládání emocí a stresu
 • time management
 • manažerské dovednosti

Psychodiagnostika

 • řešení problémů
 • komunikace s lidmi
 • psychická odolnost
 • vedení lidí

Assessment centrum

 • klíčové kompetence
 • kompetenční profil
 • posouzení potenciálu
 • development centrum

Vzdělávání

Manažerské vzdělávání

 • Motivace a styly řízení, koučování, leadership
 • Manažerský rozhovor - vytýkací, hodnotící, přijímací
 • Řešení konfliktů a problémů
 • Vedení porady, lektorské dovednosti a prezentace
 • Týmová spolupráce, vedení týmů
 • Time management, stress management

Rozvoj osobních kompetencí

 • Sebepoznávání a typologie lidí
 • Emoční inteligence
 • Komunikační dovednosti, asertivita
 • Jednání s problémovými klienty
 • Manipulace a konstruktivní sebeobrana
 • Prevence syndromu vyhoření

 

kurzy
semináře
školení
tréninky

psychodiagnostika
psychotesty
assessment centrum
development centrum

posouzení potenciálu
sebepoznání
osobní rozvoj
manažerský rozvoj

komunikace
týmová spolupráce
syndrom vyhoření
řešení konfliktů