Vzdělávání

 • jednání s lidmi
 • zvládání emocí a stresu
 • time management
 • manažerské dovednosti

Psychodiagnostika

 • řešení problémů
 • komunikace s lidmi
 • psychická odolnost
 • vedení lidí

Assessment centrum

 • klíčové kompetence
 • kompetenční profil
 • posouzení potenciálu
 • development centrum

Psychodiagnostika

Posouzení pracovního potenciálu pomocí psychologických testů.

Psychologické testy umožňují určitý pohled na osobnost člověka. Nejznámější jsou inteligenční testy, které se dnes v profesním poradenství používají v omezené míře - zjišťují rozumové předpoklady, technické nadání, orientačně tzv. zdravý selský rozum. Naopak obvykle se posuzuje, zda má člověk vyvinuté strategie chování odpovídající pozici. Zjišťují se výkonové předpoklady, motivace, úkolová disciplína, zralost osobnosti, reflexe výkonu a sebereflexe, používané sociální strategie a jejich kompatibilita s typem profese, manažerský styl, upřednostňovaná týmová role, odolnost vůči stresu a frustraci, orientačně inovativní myšlení a kreativita...

Nejčastějším zadáním ze strany klientů je posouzení manažerského potenciálu.

Žádané služby:

 • vyhledávání potenciálních manažerů mezi mladými zaměstnanci firmy
 • posouzení a srovnání kandidátů při výběrovém řízení
 • posouzení silných stránek a rozvojových potřeb stávajících manažerů

kurzy
semináře
školení
tréninky

psychodiagnostika
psychotesty
assessment centrum
development centrum

posouzení potenciálu
sebepoznání
osobní rozvoj
manažerský rozvoj

komunikace
týmová spolupráce
syndrom vyhoření
řešení konfliktů