Vzdělávání

 • jednání s lidmi
 • zvládání emocí a stresu
 • time management
 • manažerské dovednosti

Psychodiagnostika

 • řešení problémů
 • komunikace s lidmi
 • psychická odolnost
 • vedení lidí

Assessment centrum

 • klíčové kompetence
 • kompetenční profil
 • posouzení potenciálu
 • development centrum

Assessment centrum

Assessment Centre

Nejspolehlivější metoda výběru zaměstnanců. Používá se u menší skupinky kandidátů, 4-7 lidí. Bývá organizována jako celodenní program - jako první krok doporučujeme sestavení kompetenčního profilu pozice a až poté vypracovaní scénáře akce. Účastníci kromě testů procházejí skupinovými a individuálními modelovými situacemi. AC se účastní několik hodnotitelů (mohou to být zaškolení zaměstnanci firmy). Výstupem je zpráva o vybraných uchazečích, o doporučeních a rizikách jejich přijetí, a celková zpráva z AC.

Development Centre

Probíhá podobně jako AC, s tím rozdílem, že jde o posuzování pracovního potenciálu stávajících zaměstnanců. Zpráva je vypracována pro každého - dostává jej také do rukou - účastníka a spolu s následným poradenským pohovorem umožňuje pracovníkovi zlepšit sebereflexi, nahlédnout své silné stránky a rozvojové/vzdělávací potřeby.

kurzy
semináře
školení
tréninky

psychodiagnostika
psychotesty
assessment centrum
development centrum

posouzení potenciálu
sebepoznání
osobní rozvoj
manažerský rozvoj

komunikace
týmová spolupráce
syndrom vyhoření
řešení konfliktů